FloatPoint er et nyt dansk produkt, udviklet efter mere end 40 års interesse for musik og hifi. Erfaringen var tydelig, optimisering af strømforsyninger, kabler og afkobling gør en ikke uvæsentlig forskel. FloatPoint er velegnet til lettere produkter og medvirker til at skabe mere klang, mere ro og mere 3D i lydbilledet.

FloatPoint er produceret i det hårdeste lette aluminium og belagt med et meget stærkt keramisk lag. Geometrien sikrer en meget lav horisontal ressonans og et unikt selvcentrerende egenskab.

Resultatet er bl.a.:

- en direkte og næsten tabsløs fjernelse af uønskede resonanser til underlaget, samtidig med at FloatPoint har et meget lavt niveau af egenresonans. Dette sikrer et lavt støjniveau, en neutral lyd og en ubegrænset reproduktion af højfrekvente detaljer.

- en lav horisontal ressonans betyder at apparatet bevæger sig frit og at der ikke akkumuleres energi i apparatet. Dette åbner lydbilledet op og skaber mere 3D.

- en lille trædeflade som bevirker at ujævne overflader på apparater og underlag stadig har god kontakt. Dette sikrer at der ikke opstår kontaktstøj.

- en selvcentrerende funktion hvor apparatet altid vil finde balance. Dette sikrer bedst mulig ydelse af FloatPoint.

FloatPoint byder på en meget åben, detaljeret og afslappet reproduktion og et naturligt lydbillede med præcis tegning. FloatPoint er beregnet til lettere produkter op til 10 kg.

Findes endvidere som FloatPoint Lock og Base.