Strømrensere

Strømrensere
Strømrenser er en fælles betegnelse for hvad man i udlandet kalder 'Power Conditioners' og dækker over apparater som enten renser strømmen via filtre eller andre teknologier eller apparater som skaber ny strøm, altså regenerering via en konvertering fra vekselspænding til jævnspænding og tilbage til vekselspænding - dette er PS audios Power Plant koncept.