Strømskinner

Strømskinner
Strømskinner er et vidt begreb, men grundlæggende et apparat hvor du kan fordele strøm til flere apparater, måske hele dit anlæg. Visse strømskinner er puristisk udført i "stjerneform" og med rigtig gode materialer, hvor andre er zoneopdelt til f.eks. analoge produkter, digitale produkter og krævende produkter. Nogle har måske filtrering på udvalgte zoner. Sidst men ikke mindst apparater som er baseret på avanceret filtrering eller sågar regenerering af strømmen.